z
新聞
特寫
簡訊
圖片專輯
健康生活
康體消息
福利版
讀者來函
English Version
中文版警聲主頁
警務處主頁
昔日警聲
二○○○年三月二十二日至四月四日
第六七五期

本期內容:

 • 機動部隊運動套裝清貨大減價

 • 度假屋

 • 警察會快訊

 • 文化學會

 • 儲蓄互助社通訊

 • 歷險會獅子遊蹤

 • 總區進修訓練計劃

 • 工藝會課程

 • 書畫學會課程

 • 以諾團契

 • 有獎謎語

 • 文職人員會活動

 • 人事服務科熱線

 • 夏日冷氣家電展銷會

 • 職員關係

 • 特惠福利購物計劃