z
新聞
特寫
簡訊
圖片專輯
健康生活
康體消息
福利版
讀者來函
English Version
中文版警聲主頁
警務處主頁
昔日警聲
二○○○年六月七日至六月二十日
第六八○期

本期內容:

 • 度假屋

 • 警察會快訊

 • 文化學會

 • 儲蓄互助社通訊

 • 歷險會獅子遊蹤

 • 總區進修訓練計劃

 • 以諾團契

 • 有獎謎語

 • 尋型啟事

 • 租售樓宇

 • 職員關係

 • 旅遊服務小組展覽

 • 警察流行音樂會電台獻藝